| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594; zm. z 2013 r.: poz. 645) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. z 2005 r. Nr 31 poz. 266; zm. z 2006 r.: Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193, Nr 249 poz. 1833; zm. z 2007 r.: Nr 128 poz. 902, Nr 173 poz. 1218; zm. z 2010 r.: Nr 3 poz. 13; zm. z 2011 r.: Nr 224 poz. 1342; zm. z 2012 r.: poz. 951; zm. z 2013 r.: poz. 1304) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr OR.BR.0007.115.2012.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4. otrzymuje brzmienie " Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia",

2) dodaje się załączniki Nr 1-7 w sprawie przyjęcia planu remontów na rok 2015 do uchwały,

3) załącznik nr 1A "Wykaz lokali socjalnych" otrzymuje brzmienie:

Lp

Ulica

Liczba lokali socjalnych w budynku

Numery lokali socjalnych w budynku

Powierzchnia użytkowa lokalu w m2

1.

Bartoszycka 1

2

1
2

57,44
28,60

2.

Dąbrowskiego 9

1

2

44,00

3.

Dąbrowskiego 17

1

2

22,63

4.

Kalinowskiego 13

1

3

42,94

5.

Konstytucji 3 Maja 12

1

2

26,20

6.

Konstytucji 3 Maja 14

1

4

34,27

7.

Konstytucji 3 Maja 16

3

3
6
7

30,46
10,35
8,85

8.

Kopernika 4

1

3

27,65

9.

Kopernika 5

1

5

20,30

10.

Kopernika 10

1

3

31,18

11.

Kopernika 38

4

2
3
4
6

32,64
22,43
33,00
22,12

12.

Krzywa 4

1

1a

30,92

13.

Lipowa 3A

1

2

35,94

14.

Lipowa 3B

1

2

37,36

15.

Lipowa 15

1

2

30,53

16.

Mazurska 3

4

4
9
10
11

25,29
28,38
27,15
22,08

17.

Mickiewicza 13

2

1a
4

36,30
37,10

18.

Orła Białego 2

4

1
2
3
4

31,30
25,44
46,40
32,93

19.

Piłsudskiego 10

1

1a

16,24

20.

Plac Młyński 4

12

1a
1b
3
4
5
6
6a
6b
8
9
10
11

28,58
15,11
14,65
29,69
50,80
11,47
16,92
16,58
18,33
34,22
16,16
18,63

21.

Poniatowskiego 4

2

3
4

14,96
20,00

22.

Powstańców Warszawy 8

3

1a
1
3

29,77
30,91
19,84

23.

Przechodnia 2

2

1
1a

14,22
15,31

24.

Ratuszowa 1

1

3

22,38

25.

Spółdzielców 3

1

4

28,36

26.

Spółdzielców 6

1

5

54,63

27.

Szwoleżerów 25

1

8

39,36

28.

Warszawska 51

1

20

28,77

29.

Wiejska 33A

1

3

36,16

30.

Wiejska 35

1

5

40,35

31.

Wiejska 41

1

4

18,80

32.

Wiejska 79

1

2

20,64

33.

Wiślana 3

1

4

13,69

34.

Wysokiej Bramy 7

2

4
5

26,54
19,66

35.

Wysokiej Bramy 15

1

1

22,75

36.

Wyszyńskiego 13

1

1

39,92

37.

Wyszyńskiego 13A

4

1
3
4
5

20,66
10,45
18,00
27,92

38.

Wyszyńskiego 17

1

1

11,12

39.

Wyszyńskiego 18

2

1a
8

27,76
16,30

40.

Wyszyńskiego 23

4

2
2a
3
3a

24,51
23,12
24,94
26,40

41.

Wyszyńskiego 24

1

3

21,60

42.

Wyszyńskiego 27

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

28,00
14,10
18,63
15,23
14,60
14,27
24,53
9,60
10,62
27,50
15,01
13,08

43.

Wyszyńskiego 29

1

7

43,14

44.

Wyszyńskiego 31

1

5

12,00

45.

Zielona 4

1

6

29,37

RAZEM:

92

2329,04

§ 2. Traci moc uchwała nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego ProgramuGospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-2017.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Kędzierski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Przychody i koszty zarządu budynkami i lokalami własności Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński plan na 2015 rok.

Plan na 2015 rok

Przychody

1. Czynsz za lokale gminne mieszkalne

1 840 000,00 zł

2. Czynsz za pozostałe lokale

264 000,00 zł

3. Pozostałe dochody

60 000,00 zł

4. Media (woda, c.o., śmieci, gaz, t.p.)

1 300 000,00 zł

Razem przychody

3 464 000,00 zł

Koszty

1. Usługi remontowe - plan rzeczowy

630 484,00 zł

2. Remonty i awarie nieprzewidziane

343 000,00 zł

3. Modernizacje

-

4. Koszty bieżącej eksploatacji

573 000,00 zł

5. Koszty zarządu - utrzymania nieruchomości wspólnych

800 000,00 zl

6. Media

1 300 000,00 zł

Ogółem koszty

3 646 484,00 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami /+/

0 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami /-/

182 484,00 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Zestawienie planu remontów zasobów mieszkaniowych Gminay Miejskiej Lidzbark Warmiński na 2015 rok.
Prace remontowe do wykonania z wpływów czynszowych


LP


ROBOTY


WARTOŚĆ
PLANOWANA

1

Roboty ogólnobudowlane

250.000,00 zł

2

Wymiana okien w lokalach gminnych

119.525,00 zł

3

Roboty zduńskie

15.000,00 zł

4

Roboty hydrauliczne

63.475,000 zł

5

Prace remontowe z wpływów czynszowych z funduszy nie wykorzystanych w roku 2013

182.483,86 zł

Ogółem:

630.483,86 zł

Prace remontowe do wykonania z dopłaty Gminy Miejskiej na 2015 r.


LP


ROBOTY


WARTOŚĆ PLANOWANA
Z DOPŁATY

1

Roboty ogólnobudowlane

200 000,00 zł

2

Prace remontowe z dopłaty Gminy Miejskiej z funduszy nie wykorzystanych w roku 2013

132 334,38 zł

Ogółem:

332 334,38 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Roboty ogólnobudowlane na rok 2015.

LP

ADRES

Zakres prac

Przewidywana kwota remontu

Z dopłaty

Środki z czynszu

1

Wiejska 33a

Wyciąg z planu pięcioletniego

1. Remont dachu z wymianą papy na nową
2. Remont kominów ponad dachem
3. Wykonanie przeszyć ścian budynku
4. Remont elewacji - ocieplenie
5. Wykonanie izolacji ścian piwnicznych i opaski przy budynku. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej90.000,00 zł

2

Wyszyńskiego 23

1. Remont elewacji
2. Wykonanie przeszyć ścian budynku
3. Wykonanie opaski przy budynku
4. Remont klatki schodowej
5. Wymiana stolarki budowlanej

130.000,00 zł

3

Dąbrowskiego 5-7

Zgodnie z projektem.
1. Remont dachu z wymianą dachówki na nową
2. Przebudowa kominów ponad dachem
3. Przeszycia pęknięć i izolacja ścian piwnicznych budynku
4 Remont elewacji

200.000,00 zł

4

Pomieszczenia gospodarcze

Remont dachów

30.000,00 zł

R A Z E M

200.000,00 zl

250.000,00 zł


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Plan remontów na 2015 rok.
Wymiana okien.

LP

Adres

Zakres robót

Wartość robót

1

Plac Młyński 4/6B

Wymiana z obróbką 1 okna PCV z nawietrzakiem o wym 140x178

1 122,00 zł

2

Plac Młyński 4/8

Wymiana z obróbką 1 okna PCV z nawietrzakiem o wym 90x118

478,00 zł

3

Wyszyńskiego 2/1

Wymiana z obróbką 2 okien PCV z nawietrzakami o wymiarach 110x194 1 szt i 60x200 - 1szt

1 500,00 zł

4

Ogrodowa 4/3

Wymiana z obróbką 1 okna PCV z nawietrzakiem o wymiarach 119x185

991,00 zł

5

Kasprowicza 12/15

Wymiana z obróbką 2 okien z PCV z 2 nawietrzakami o wymiarach 210x147 - 1 szt i 170x145- 1szt

2 500,00 zł

6

Kajki 11/3

Wymiana z obróbką 3 okien z PCV z nawietrzakiem o wym 116x182

2 850,00zł

7

Poniatowskiego 35/7

Wymiana z obróbką 1 okna z PCV z nawietrzakiem o wymiarach 158x107

761,00 zł

8

Wyszyńskiego 9/1

Wymiana z obróbką 1 okna z PVC z nawietrzakiem o wym 116x198

1 034,00 zł

9

Kościuszki 20/3

Wymiana z obróbką 2 okien z PCV z nawietrzakami o wym 180x163

2 641,00 zł

10

Nowa 1/2

Wymiana z obróbką 2 okien z PCV z nawietrzakami o wym 145x145

1 893,00 zł

11

Szwoleżerów 21/4

Wymiana z obróbką 1 okna z PCV z nawietrzakiem o wym 115x135

699,00 zł

12

Kasprowicza 2/6

Wymiana z obróbką 3 szt okien z PCV z 2 nawietrzakami o wym 130x180

3 160,00 zł

13

Wiejska 77/2

Wymiana z obróbką 3 szt okien z PCV z 2 nawietrzakami o wym 120x190

3 078,00 zl

14

Kanałowa 20/1

Wymiana z obróbką 3 szt okien z PCV z 2 nawietrzakami o wym 180x165 - 1 szt i 127x165- 1 szt, 65x65- 1szt

2 470,00 zł

15

Wyszyńskiego 18/1

Wymiana z obróbką 4 szt okien z PCV z 3 nawietrzakami o wym 112x207

4 174,00 zł

16

Kościuszki 24/3

Wymiana z obróbką 2 okna PCV z nawietrzakami o wym 117x163 - 1 szt i 80x 163- 1 szt

1 447,00 zl

17

Kopernika 4/3

Wymiana z obróbką 2 szt okien z PCV z nawietrzakami o wym 130x 173 - 1 szt i 110x 168- 1 szt

1 844,00 zł

18

Poniatowskiego 31/6

Wymiana z obróbką 3 szt okien z PCV z 3 nawietrzakami o wym 150x145 - 3 szt i drzwi balkonowe 80 x 230

3 765,00 zł

19

Plac Młyński 4/8

Wymiana z obróbką 1 szt okien z PCV z nawietrzakiem o wym 98x130

574,00 zł

20

Warmińska 3/7

Wymiana z obróbką 3 okien z PCV z 2 nawietrzakami o wym 78x185 - 1 szt i 115x 185 - 2 szt

2 565,00 zł

21

Prosta 5/26

Wymiana z obróbka 4 okien z PCV z 3 nawietrzakiem o wym 120x144 2 szt i 117x143 - 1szt oraz 209x143 - 1 szt

3 653,00 zł

22

Mazurska 3/11

Wymiana z obróbką 1 okna z PCV z nawietrzakiem o wym 143x146

940,00 zł

23

Krucza 4/1a

Wymiana z obróbką 1 okna z PCV z nawietrzakiem o wym 114x153

785,00 zł

24

Szwoleżerów 19

Wymiana z obróbką 2 szt okien z PCV z nawietrzakiem o wym 130x 140

1 638,00 zł

25

Plac Młyński 4/7

Wymiana z obróbką 3 okien z PCV z 2 nawietrzakami o wym 177x183 - 1 szt i 127x 182 - 2 szt

3 539,00 zł

26

Wiejska 77/4

Wymiana z obróbką 3 okien z PCV z 2 nawietrzakami o wym 96x150 - 1 szt i 99x 150 - 2 szt

1 985,00 zł

27

Szwoleżerów 25/8

Wymiana z obróbką 2 szt okien z PCV z nawietrzakiem o wym 145x190- 2 szt

2 480,00 zł

28

Zamkowa 4/2

Wymiana z obróbka 4 okien z PCV z 3 nawietrzakiem o wym 120x196 2 szt i 110x189 - 2szt

3 990,00 zł

29

Kopernika 27/4

Wymiana z obróbką 5 okien drewnianych zabytkowych z 3 nawietrzakami o wym 114x154 - 2 szt , 121x168 - 2 szt i 77x90 - 1 szt

6 617,00 zł

30

Konstytucji 3 Maja 6/4

Wymiana z obróbką 2 okien drewnianych zabytkowych z 2 nawietrzakami o wym146x200 - 1 szt i 125x200 - 1 szt

4 336,00 zł

31

Konstytucji 3 Maja 4/4

Wymiana z obróbką 2 okien drewnianych zabytkowych z 1 nawietrzakiem o wym 128x206

4 220,00 zł

32

Konstytucji 3 Maja 4/5

Wymiana z obróbką 3 okien drewnianych zabytkowych z 2 nawietrzakami o wym 126x215

4 335,00 zl

33

Hoza 15/7

Wymiana z obróbką 1 okna drewnianego zabytkowego z nawietrzakiem o wym 110x173

1 523,00 zł

34

Kopernika 2/6

Wymiana z obróbką 2 okien drewnianych zabytkowych z 1 nawietrzakiem o wym 125x200

4 000,00 zł

35

Konstytucji 3 Maja 2/2

Wymiana z obróbką 2 okien drewnianych zabytkowych z 1 nawietrzakiem o wym 125x200

7 040,00 zł

36

Konstytucji 3 Maja 4/8

Wymiana z obróbką 2 okien drewnianych zabytkowych z 1 nawietrzakiem o wym 104x143

2 380,00 zł

37

Kasprowicza 5/3

Wymiana z obróbką 3 okien drewnianych zabytkowych z 2 nawietrzakami o wym 110x160

4 224,00 zł

38

Kajki 2/3

Wymiana z obróbką 8 okien drewnianych zabytkowych z 3 nawietrzakami o wym 106x132-2szt , 94x182-3szt, 70x177-2szt i 130x177-1szt

10 170,00 zł

39

Bartoszycka 1/6

Wymiana z obróbką 1 okna drewnianego zabytkowego z nawietrzakiem o wym 108x130

1 124,00 zł

40

Wyszyńskiego 13/5

Wymiana z obróbką 7 okien połaciowych o wym 70x132 - 6 szt i 70x90 - 1 szt.

11 000,00 zł

RAZEM

119 525,00 zł


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Plan remontów na 2015 rok.
Roboty zduńskie.

LP

Adres

Zakres robót

Wartość robót

1

Plac Młyński 4/7

Przebudowa pieca szt 1

3 000,00 zł

2

Kasprowicza 6/6

Przebudowa pieca szt 1

3 000,00 zł

3

Dąbrowskiego 7/3

Przebudowa pieca szt 1

3 000,00 zł

4

Wiślana 1/2

Przebudowa pieca szt 1

3 000,00 zł

5

Łazienna 8/2

Przebudowa pieca szt 1

3 000,00 zł

RAZEM

15 000,00 zł


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Roboty hydrauliczne w lokalach gminnych w 2015 roku.

LP

Adres:

Zakres prac

Przewidywana kwota remontu

Z dotacji

Środki z czynszu

1

lokale gminne

zmiana systemu grzewczego z piecowego na c.o. gazowe, sieciowe lub węglowe

53 475,00 zł

2

lokale gminne

usunięcie butli gazowych i wykonanie podejść do kuchenek gaowych

10 00,00 zł

RAZEM

63 475,00 zł


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Roboty ogólnobudowlane na rok 2015 z funduszy nie wykorzystanych w roku 2013.

LP

Adres

Zakres prac

Przewidywana kwota remontu

Z dopłaty

Środki z czynszu

1

Wyszyńskiego 24-24a

Remont budynku zgodnie z ekspertyzą:
1. Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych, wykonanie opaski w budynku
2. Wykonanie przeszyć ścian budynku
3. wzmocnienie nadproży okiennych
4. Przebudowa kominów ponad dachem i remont kominów na poddaszu
5. Remont elewacji
6. Wymiana polepy na wełnę mineralną
7. Remont dachu z wymianą deskowania na nowe, wymiana łacenia na nowe, wymiana dachówki na nową ceramiczną
8. Remont klatki schodowej z wymianą stolarki budowlanej
9. Renowacja ganku
10. Remont schodów
11. Remont instalacji elektrycznej

132.334,38 zł

72.649,48 zł

2

Dąbrowskiego 5-7

Zgdonie z projektem:
1. Remont dachu z wymianą dachówki na nową
2. Przebudowa kominów ponad dachem
3. Przeszycia pęknięć i izolacja ścian piwnicznych budynku
4. Remont elewacji

109.834,86 zl

RAZEM

132.334,38 zł

182.483,86 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »