| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/128/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lidzbark na lata 2012 - 2016

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r poz. 150) w związku z art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, zm. Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W "Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lidzbark na lata 2012-2016" stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/128/12r Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lidzbark na lata 2012 - 2016, w § 6 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust.9 otrzymuje brzmienie:

Na wniosek najemców zajmujących lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy stosuje się obniżki czynszu, o ile dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekroczy kwoty 80%.najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 70% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.";

2) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

Obniżki stosuje się w następujących wysokościach:

1) 8% dla najemców, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jest niższy niż 50% kwoty uprawniającej do ubiegania się o obniżkę,

2) 5% dla najemców, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jest równy lub wyższy niż 50% kwoty uprawniającej do ubiegania się o obniżkę, ale nie wyższy niż 100% tej kwoty.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »