| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006, zwanego dalej "obszarem Natura 2000".

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określają załączniki nr 5, 6 i 7 do zarządzenia.

§ 7. Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000 określa załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie


Tadeusz Mordasiewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 14 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Opis granic obszaru Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006, w postaci wykazu punktów załamania granicy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 14 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Mapa obszaru Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 14 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006.


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 14 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Cele działań ochronnych obszaru Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006.


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 14 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Działania ochronne na obszarze Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania.


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 14 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Lokalizacja wybranych działań ochronnych w granicach obszaru Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006.


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 14 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Lokalizacja stanowisk monitoringowych dla siedliska 3260 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) oraz gatunków zwierząt - 1096 minoga strumieniowego Lampetra planeri, 1130 bolenia Aspius aspius, 1149 kozy Cobitis taenia, 1163 głowacza białopłetwego Cottus gobio i 5339 różanki Rhodeus sericeus amarus.


Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 14 maja 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Braniewo, Gietrzwałd, Łukta, Miłakowo, Olsztynek, Orneta, Pieniężno, Świątki i Wilczęta, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodni¬czych oraz gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »