| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/44/15 Rady Gminy Działdowo

z dnia 13 maja 2015r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 ze zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art.236, art. 237, art.239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr IV/11/14 Rady Gminy Działdowo z dnia
30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. poprzez:

a) zmiany w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) zmiany w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

c) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r, w ten sposób, że załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

d) zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t.,realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. w ten sposób, że załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

e) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. w ten sposób, że załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 32.483.785,29 zł z tego dochody bieżące 29.021.656,03 zł dochody majątkowe 3.462.129,26 zł

- wydatki 31.828.734,24 zł z tego wydatki bieżące 27.010.807,65 zł wydatki majątkowe 4.817.926,59 zł

§ 2. Nadwyżka budżetu w wysokości 655.051,05 zł, przeznacza się ją spłatę zadłużenia.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zieliński


Załącznik Nr 1x do Uchwały Nr IX/44/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 maja 2015 r.
Zalacznik1x.doc


Załącznik Nr 2x do Uchwały Nr IX/44/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 maja 2015 r.
Zalacznik2x.rtf


Załącznik Nr 3x do Uchwały Nr IX/44/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 maja 2015 r.
Zalacznik3x.xls


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/44/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 maja 2015 r.
Zalacznik4.xls


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/44/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 maja 2015 r.
Zalacznik5.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »