| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr PIW.z.zz.401.70.968.2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu braniewskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. b oraz pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1539 ze zm.), oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., nr 31, poz. 206 ze zm.) w związku ze stwierdzeniem przypadku choroby - zgnilca amerykańskiego pszczół - na terenie pasiek zlokalizowanych w: 1) miejscowości Szyleny, gmina Braniewo, powiat braniewski 2) miejscowości Biedkowo, gmina Frombork, powiat braniewski zarządza się co następuje:

§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej - zgnilcem amerykańskim pszczół - zwanym dalej obszarem zagrożonym , uznaje się obszary ograniczone :

1) SZYLENY

- od zachodu: od mostu nad rzeką Pasłęką na drodze S22, dalej wzdłuż rzeki Pasłęki do mostu kolejowego nad rzeką Pasłęką w miejscowości Bemowizna, następnie wzdłuż linii kolejowej Chruściel Braniewo do wiaduktu kolejowego w miejscowości Szyleny;

- od północy: od wiaduktu kolejowego w miejscowości Szyleny obszarem polnym i leśnym do linii kolejowej w miejscowości Maciejewo i dalej wzdłuż linii kolejowej do Zakrzewca;

- od wschodu: od Zakrzewca obszarem leśnym i polnym do Marcinkowa;

- od południa: od Marcinkowa obszarem leśnym i polnym do mostu nad rzeką Pasłęką na drodze S22.

2) BIEDKOWO

- od zachodu: od skrzyżowania drogi gruntowej z miejscowości Małe Wierzno - Drewnowo poprzez obszar polny i leśny do Bogdan;

- od północy: od Bogdan obszarem leśnym i polnym do drogi nr 54;

- od wschodu: wzdłuż drogi nr 54 do skrzyżowania z drogą gruntową w miejscowości Glinka do bocznicy kolejowej, a następnie wzdłuż torów kolejowych do drogi S22 i dalej wzdłuż drogi S22 do węzła drogowego Braniewo Wschód;

- od południa: od węzła drogowego Braniewo Wschód obszarem leśnym i polnym do skrzyżowania drogi gruntowej z miejscowości Małe Wierzno - Drewnowo

§ 2. Na obszarach zagrożonych, o których mowa w §1, zakazuje się:

1) przemieszczania z pasiek oraz do pasiek: rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;

2) organizacji targów i wystaw z udziałem pszczół.

§ 3. Na obszarach zagrożonych, o których mowa w §1 nakazuje się udostępnianie pasiek w celu dokonania przez urzędowych lekarzy weterynarii przeglądu wszystkich rodzin pszczelich.

§ 4. Zakazy oraz nakazy wymienione w §2 oraz §3 obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 5. Burmistrz Miasta i Gminy Frombork , Wójt Gminy Braniewo i Wójt Gminy Płoskinia oznakują obszar zagrożony tablicami o treści " Uwaga! Obszar zagrożony zgnilcem amerykańskiego pszczół".

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu braniewskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Uzasadnienie

do rozporządzenia nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie z dnia 30 czerwca 2015 r. w związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej - zgnilca amerykańskiego pszczół. Po przeprowadzeniu badań potwierdzono wystąpienie choroby zakaźnej pszczół zwalczanej z urzędu - zgnilca amerykańskiego - na terenie pasiek w Biedkowie i Pierławkach, które to decyzją nr 125/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r, oraz w Szylenach - decyzja nr 126/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r., zostały wyznaczone, jako ogniska choroby. Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1539 ze zm.), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie wyznaczył obszar zagrożony oraz wprowadził następujące zakazy : przemieszczania z pasiek oraz do pasiek rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece oraz organizacji targów i wystaw z udziałem pszczół. Jednocześnie wprowadzono nakaz oznakowania obszaru zagrożonego tablicami o treści " Uwaga! Obszar zagrożony zgnilcem amerykańskim pszczół". Ponadto, w obszarze zagrożonym, będą przeprowadzone badania kliniczne rodzin pszczelich celem rozpoznania intensyfikacji występowania choroby.

Powiatowy Lekarz Weterynarii


Tadeusz Zakrzewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »