reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/60/15 Rady Gminy Dywity

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za umieszczenie i zajęcie pasa drogowego dla dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Dywity niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz w sprawie ustalenia stawek opłat za umieszczenie i zajęcie pasa drogowego w zakresie infrastruktury "ostatniej mili"

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 j.t.) Rada Gminy Dywity uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za umieszczenie i zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Dywity, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) prowadzenia robót dotyczących infrastruktury "ostatniej mili",

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) umieszczenia w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą "ostatniej mili".

§ 2. Stawki opłat, o których mowa w §1 określa załącznik do uchwały.

§ 3. Przez infrastrukturę "ostatniej mili" rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu
art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014r., poz. 243 ze zm.) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej budowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt. 50 tej ustawy.

§ 4. Roczna stawka opłat obejmuje pełny rok kalendarzowy. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzeń w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/198/08 z dnia 18.12.2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Dywity.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurksiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity


Sabina Robak


Załącznik do Uchwały Nr X/60/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Lp.

Rodzaj zajęcia pasa drogowego

Stawka opłat

1.

Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Dywity, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

1) jezdni

a) od 0-50% szerokości

b) od 50-100% szerokości

2) ciągu pieszego

3) pozostałych elementów

3,00zł/dzień

8,00zł/dzień

2,00zł/dzień

1,00zł/dzień

2.

Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Dywity, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w odniesieniu do urządzeń "ostatniej mili":

1) jezdni

a) od 0-50% szerokości

b) od 50-100% szerokości

2) ciągu pieszego

3) pozostałych elementów

1,50zł/dzień

5,00zł/dzień

0,50zł/dzień

0,50zł/dzień

3.

Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym dróg gminnych Gminy Dywity, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1) jezdnia, ciągi piesze

2) pozostałe elementy

3) drogowe obiekty inżynierskie

45,00zł/rok

20,00zł/rok

100,00zł/rok

4.

Za umieszczenie urządzenia "ostatniej mili" w pasie drogowym dróg gminnych Gminy Dywity, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1) jezdnia, ciągi piesze

2) pozostałe elementy

3) drogowe obiekty inżynierskie

0,08zł/rok

0,04zł/rok

5,00zł/rok

5.

Za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z zarządzaniem drogami lub ruchu drogowego oraz reklam

1) obiekt budowlany

2) reklamy

1,00zł/dzień

1,00zł/dzień

6.

Za zajęcie 1m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymieniona w poz. 1-5

1,00zł/dzień

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andersen w Polsce

Andersen w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, compliance, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama