reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/43/15 Rady Gminy Kurzętnik

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zm.: poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/13/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r. zmienionej: Uchwałą Nr IV/29/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr V/31/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 marca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę 109.838,00 zł, który po zmianie wynosi 38.153.158,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) Dochody bieżące wynoszą 27.088.160,60 zł,

2) Dochody majątkowe wynoszą 11.064.997,97 zł.

2. Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 109.838,00 zł, który po zmianie wynosi 41.280.821,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki wykazane w § 1 ust. 2 obejmują:

1) Wydatki bieżące w wysokości 25.800.619,65 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 15.480.201,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 14.680.270,65 zł,

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i inne zadania zlecone ustawami ustala się zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 4. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 3.127.662,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.264.702,85 zł, emisji obligacji w kwocie 492.959,88 zł, pożyczki w kwocie 370.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Lewicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/43/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/43/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/43/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/43/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/43/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama