reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Kurzętnik

z dnia 12 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zm.: poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/13/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r. zmienionej: Uchwałą Nr IV/29/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr V/31/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 marca 2015 r. Uchwałą Nr VI/43/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 31 marca 2015 r. Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 27 kwietnia 2015 r. Zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 5 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę 1.767.131,43 zł, który po zmianie wynosi 40.544.548,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) Dochody bieżące wynoszą 27.766.575,56 zł,

2) Dochody majątkowe wynoszą 12.777.972,76 zł.

2. Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 1.912.596,21 zł, który po zmianie wynosi 43.817.675,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki wykazane w § 1 ust. 2 obejmują:

1) Wydatki bieżące w wysokości 27.016.474,18 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 16.801.201,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 15.996.270,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i inne zadania zlecone ustawami ustala się zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 3.273.127,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.410.167,63 zł, emisji obligacji w kwocie 492.959,88 zł, pożyczki w kwocie 370.000,00 zł

§ 6. Przychody budżetu uchwala się na kwotę 5.380.167,63 zł, natomiast rozchody budżetu na kwotę 2.107.040,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Zmienia się § 6 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kurzętnik na 2015 r. uchwalając nowe limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 000 000,00 zł ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 862.959,88 zł ;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.107.040,12 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały, w tym na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 9. Zmienia się załącznik Nr 11 Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Lewicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/52/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 12 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/52/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 12 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/52/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 12 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/52/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 12 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/52/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 12 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/52/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 12 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/52/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 12 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/52/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 12 maja 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Chmiel Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Chmiel - Kancelaria Radcy Prawnego z Rzeszowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama