| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/75/15 Rady Miasta Działdowo

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy - Miasto Działdowo w ogólnokrajowym referendum wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w związku z art. 12 § 4, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 849, poz. 951 oraz poz. 1529 oraz z 2014r. poz. 179, poz. 180 i 1072) na wniosek Burmistrza Miasta Działdowo Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum wyznaczonego na dzień 6 września 2015 r. tworzy się odrębne obwody głosowania:

1)Nr 13 z siedzibą w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ul. Leśna 1, dla osób przebywających w tym Zakładzie;

2)Nr 14 z siedzibą w Areszcie Śledczym w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 31a, dla osób przebywających w tym Areszcie Śledczym.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Działdowo do niezwłocznego przekazania po jednym egzemplarzu niniejszej uchwały Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu.

§ 3. Informuje się, że zgodnie z art. 12 § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy, na ustalenia Rady Miasta Działdowo dokonane niniejszą uchwałą, osobom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Elblągu, w terminie 5 dni od daty podania jej treści do publicznej wiadomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Działdowo i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Działdowo.

Przewodniczący Rady Miasta


Romuald Remiszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »