reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Purda

z dnia 28 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Purda uchwala co następuje:

W uchwale Nr IV-15/2015 Rady Gminy Purda z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dokonuje się zwiększeń dochodów budżetu gminy Purda na rok 2015 z kwoty 28.561.892,63 zł do kwoty 28.669.847,63 zł o kwotę 107.955 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zwiększeń i przeniesień wydatków budżetu gminy Purda na rok 2015 z kwoty 28.831.892,63 zł do kwoty 28.939.847,63 zł o kwotę 107.955 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 "zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r." do uchwały Nr IV-15/2015 Rady Gminy Purda z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 " dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r." do uchwały Nr IV-15/2015 Rady Gminy Purda z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2015 rok. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 "zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r." do uchwały Nr IV-15/2015 Rady Gminy Purda z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2015 rok- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Budżet po zmianach wynosi: DOCHODY 28.669.847,63 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 26.942.466,63 zł, dochody majątkowe 1.727.381 zł. WYDATKI 28.939.847,63 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 26.319.597,63 zł, wydatki majątkowe 2.620.250 zł.

§ 7. Pozostałe ustalenia zawarte w poprzedniej uchwale pozostają bez zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Purda


Jolanta Wilga


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/54/2015
Rady Gminy Purda
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody Gminy Purda na 2015 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/54/2015
Rady Gminy Purda
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/54/2015
Rady Gminy Purda
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/54/2015
Rady Gminy Purda
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/54/2015
Rady Gminy Purda
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PwC Studio

Serwis prawno-podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama