| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII(86)15 Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 7 lipca 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r . poz. 594 ze zm.) oraz art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U z 2009r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) Rada Miejska w Barczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie Gminy Barczewo, który uczestniczył w działaniach ratowniczo - gaśniczych lub w szkoleniu organizowanemu przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

2. Za niepełną godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym ekwiwalent należy obliczyć w proporcjonalnej wysokości do pełnej stawki godzinowej.

§ 2. Ekwiwalent jest wypłacany na podstawie imiennego wykazu uczestników w działaniach ratowniczych lub szkoleniu określający datę i czas trwania akcji potwierdzony przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/222/08 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Maciejewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »