reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII(86)15 Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 7 lipca 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r . poz. 594 ze zm.) oraz art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U z 2009r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) Rada Miejska w Barczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie Gminy Barczewo, który uczestniczył w działaniach ratowniczo - gaśniczych lub w szkoleniu organizowanemu przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

2. Za niepełną godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym ekwiwalent należy obliczyć w proporcjonalnej wysokości do pełnej stawki godzinowej.

§ 2. Ekwiwalent jest wypłacany na podstawie imiennego wykazu uczestników w działaniach ratowniczych lub szkoleniu określający datę i czas trwania akcji potwierdzony przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/222/08 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Maciejewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama