| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/88/15 Rady Gminy Mrągowo

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.):

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2015 r. przyjętego uchwałą Nr III/15/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. polegające na:

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę - 20.000,00 zł.

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę - 20.000,00 zł.

1. Zapis w § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości 26.111.465,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 23.951.543,91 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.159.922,00 zł.".

2. Zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.102.796,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 22.291.555,91 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.811.241,00 zł.

2) Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6.745.241,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

3) Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowo załącznik nr 5.

3. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.991.331,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie - 2.991.331,00 zł".

4. Zapis § 4 otrzymuje brzmienie:

1) Przychody budżetu w wysokości 5.240.521,00 zł, rozchody w wysokości 2.249.190,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zapis § 5 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.946.456,24 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - 1.044.874,76 zł,

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.249.190,00 zł,

6. Zapis § 10 otrzymuje brzmienie: Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 218.000 zł; wydatki - 218.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Olender


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/88/15
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/88/15
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/88/15
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/88/15
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/88/15
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/88/15
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »