| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/56/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2015 r

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 z późn. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885. z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr III/20/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. dokonano następujących zmian: a. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 35.832.473,61 zł i obejmuje: · dochody bieżące w kwocie 34.279.524,42 zł · dochody majątkowe w kwocie 1.552.949,19 zł. b. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 35.726.708,47 zł. i obejmuje: · wydatki bieżące w kwocie 33.274.191,42 zł, z czego · wydatki jednostek budżetowych 31.073.464,42 zł, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.975.367,31 zł,, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.098.097,11 zł, · dotacje na zadania bieżące 396.669,00 zł, · świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.261.658,00 zł, · wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 236.400,00 zł, · obsługa długu 306.000,00 zł, · wydatki majątkowe w kwocie 2.452.517,05 zł, z czego: · inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.452.517,05 zł w tym: · na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 41.460,19 zł

2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 5.208.626,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości 105.765,14 zł, zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Przychody budżetu wyniosą 1.059.088,86 zł, rozchody budżetu wyniosą 1.164.854 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2015 rok nie ulegają zmianie.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Węgorzewie


Maciej Zmitrowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Powiatu w Węgorzeiwe
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Powiatu w Węgorzeiwe
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Powiatu w Węgorzeiwe
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Powiatu w Węgorzeiwe
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Powiatu w Węgorzeiwe
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Powiatu w Węgorzeiwe
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »