| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 2 września 2015r.

w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm ) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2015:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 104 837,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2015:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 104 837,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 77.770 441,21 zł, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 66.743 211,56 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 11.027 229,65 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 77.010 955,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 65.699 601,56 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.311 353,65 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zadanie inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 759.486 zł przeznaczona zostanie w całości na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jan Steć


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/78/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/78/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/78/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/78/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »