reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI(108)2015 Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 20 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 roku Dz. U. poz. 849, zm .z 2015 r. Dz.U. poz. 528 , Dz.U. poz. 774, Dz. U. poz. 669, Dz.U. poz. 1045 , Dz. U. poz. 1283 ) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,74 zł

2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,10 zł

3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,60 zł

4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł

5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł , z wyjątkiem :

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części wykorzystywanych na cele składowe , nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - na terenie miasta - 7,10 zł

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części wykorzystywanych na cele składowe , nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - na terenie wiejskim - 4,60 zł

6. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych , z wyjątkiem :

a) rurociągów i sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych i kolektorów - 0,25% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

7. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł

8. od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł za 1 ha powierzchni

9. od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,44 zł , z wyjątkiem :

a) od 1 m2 powierzchni gruntów zajętych pod budownictwo mieszkaniowe oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem B - 0,31 zł

b) od 1 m2 powierzchni gruntów zajętych pod drogi oznaczonych ewidencji gruntów i budynków symbolem "dr" - 0,10 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr LX(404)2014 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Maciejewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Jankowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama