reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI(113)2015 Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 20 października 2015r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz.U. poz. 1515) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 235.181,39 zł to jest do kwoty 53.676.920,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 202.912,39 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:

a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 161.642,39 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4 ,

b) zwiększenia dochodów otrzymywanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5.270 zł

2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 32.269,00 zł .

3. Dochody po zmianach wynoszą 53.676.920,09 zł , z tego:

1) dochody bieżące 49.471.391,49 zł

2) dochody majątkowe 4.205.528,60 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 235.181,39 zł to jest do kwoty 53.757.338,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 212.765,35 zł , z tego:

a) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 17.412,88 zł

b) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 161.642,39 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 , zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizacje zadań określonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 5.270 zł

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 22.416,04 zł.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 53.757.338,92 zł , z tego :

1) wydatki bieżące 48.462.337,95 zł

2) wydatki majątkowe 5.295.000,97 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 80.418,83 zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 80.418,83 zł.

2. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:

- przychody 1.920.418,83 zł

- rozchody 1.840.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwala się zmiany w budżecie na 2015 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 6.

§ 6. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2015 kwotę 4.688.229,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Maciejewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI(113)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok -dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI(113)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI(113)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI(113)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI(113)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI(113)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI(113)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama