reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/36/2015 Rady Gminy Milejewo

z dnia 17 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/160/2013 Rady Gminy Milejewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/160/ 2013 Rady Gminy Milejewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejewo (Dz. Urz. Woj. War. Maz. z 2013 r. poz. 3146) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 dodaje się lit.n, o, p, o następującej treści:

n) "popiół",

o) "odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów"

p) "zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia".

2) w § 3 dodaje się ust. 13 i 14 o następującej treści:

Popiół musi być gromadzony w pojemniku przeznaczonym do tego odpadu. Odpady te są odbierane przez podmiot uprawniony według ustalonego harmonogramu odbioru";

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia muszą być gromadzone w workach przeznaczonych do tych odpadów, należy wystawiać je przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony według harmonogramu odbioru";

3) w § 4 dodaje się pkt 10 i 11 o następującej treści:

Popiół należy przekazywać podmiotowiuprawnionemu".

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbióreki remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Kwietniewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama