reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/53/15 Rady Gminy Kiwity

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2014r. , poz.849 z póź.zm) ,w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. ( M.P z 2015 , poz.735) oraz z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.(M. P. z 2015 r., poz.1029 ) Rada Gminy Kiwity uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych , które wynoszą rocznie :

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 811,60 zł .

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie -1100 zł .

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1400 zł .

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton , w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

Dwie osie

12

13

1750

1850

13

14

1850

1950

14

15

1950

2150

15

2050

2250

Trzy osie

Trzy osie

12

17

1750

1900

17

19

2250

2350

19

21

2450

2550

21

23

2650

2750

23

25

2880

2930

25

2900

2950

Cztery osie i więcej

Cztery osie i więcej

12

25

2800

2850

25

27

2950

2880

27

29

2870

2900

29

31

2900

2930

31

2950

3000

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton -1850 zł

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton , w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa( w tonach )

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

Dwie osie

12

18

1900

1950

18

25

2150

2150

25

31

2100

2250

31

2250

2350

Trzy osie i więcej

Trzy osie i więcej

12

40

2350

2350

40

2450

2950

5. od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego . -1600 zł

6. od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa/przyczepa i pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

Jedna oś

12

18

1350

1450

18

25

1550

1650

25

1650

1750

Dwie osie

Dwie osie

12

28

1450

1550

28

33

1550

1700

33

38

1750

1850

38

1900

2100

Trzy osie i więcej

Trzy osie i więcej

12

38

1870

1870

38

2050

2080

7. od autobusów , w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniej niż 22 miejsa - 1800

b) równej lub wiekszej niż 22 miejsca - 2000

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/190/13 Rady Gminy Kiwity z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych .( Dz.Urz. Woj.Warm-Maz. ,poz.3121)

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kiwity


Cezary Alchimowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama