reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/131/15 Rady Miejskiej w Iławie

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29.12.2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2015 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Iławie Nr VI/33/15 z dnia 23.02.2015 r., Nr VII/49/15 z dnia 5.03.2015 r., Nr VIII/51/15 z 30.03.2015 r., Nr IX/62/15 z 27.04.2015 r., Nr X/73/15 z dnia 25.05.2015 r. Nr XI/83/15 z dnia 22.06.2015 r., Nr XII/105/15 z dnia 14.07.2015 r., Nr XIII/107/15 z 31.08.2015, Nr XIV/121/15 z dnia 21.09.2015 r. dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 "Dochody budżetu Miasta Iławy na 2015 rok" dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 303.288 zł, które po zmianach wynoszą 105.577.436,41 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 303.288 zł, które po zmianach wynoszą 97.276.026,16 zł,

- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 8.301.410,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2015 rok" dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 49.098 zł, które po zmianach wynoszą 104.464.907,41 zł w tym:

- zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 5.198 zł, które po zmianach wynoszą 92.265.406,16 zł,

- zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 43.900 zł, które po zmianach wynoszą 12.199.501,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) dokonuje się zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej na 2015 r.:

- nr 3 "Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2015 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

- nr 5 " Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku " zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- nr 7 "Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2015 rok", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

- nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie


mgr Wojciech Szymański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/131/15
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

dochody budżetowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/131/15
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki budżetowe


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/131/15
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki majątkowe


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/131/15
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

porozumienia


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/131/15
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

przychody i rozchody


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/131/15
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

dotacje podmiotowe

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama