reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/133/15 Rady Miejskiej w Iławie

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Iława:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem:

- gruntu przeznaczonego na pole namiotowe i na prowadzenie wysypisk odpadów komunalnych, dla których stawka wynosi - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni. Różnica między podstawową stawką podatku od nieruchomości (0,89 zł) a preferencyjną (0,75 zł) stanowi pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352)

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,32 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

- domków campingowych, obiektów sanitarnych znajdujących się na polach namiotowych oraz budynków letniskowych, dla których stawka wynosi - 8,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. Różnica między podstawową stawką podatku od nieruchomości (22,30 zł) a preferencyjną (8,00 zł) stanowi pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352)

- budynków znajdujących się na terenie wysypisk odpadów komunalnych, dla których stawka wynosi - 15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Różnica między podstawową stawką podatku od nieruchomości (22,30 zł) a preferencyjną (15,00 zł) stanowi pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352)

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem:

- budowli znajdujących się na terenie wysypisk odpadów komunalnych, dla których stawka wynosi - 1% ich wartości. Różnica między podstawową stawką (2 %) a preferencyjną stawką (1%) stanowi pomoc de minimis w rozumieniu. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352)

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/402/13 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 3007).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie


mgr Wojciech Szymański

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama