reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Gminy Iława

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Iława z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 430,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 46 061 284,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 40 360 829,96 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 700 454,49 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 430,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 50 261 284,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 725 441,16 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 535 843,29 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 11 535 843,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 941 291,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 4. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 316 039,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Piotrkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/2015
Rady Gminy Iława
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zał. nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/94/2015
Rady Gminy Iława
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zał. nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/94/2015
Rady Gminy Iława
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zał. nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/94/2015
Rady Gminy Iława
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

zał. nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/94/2015
Rady Gminy Iława
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

zał. nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/94/2015
Rady Gminy Iława
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

zał. nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/94/2015
Rady Gminy Iława
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

zał. nr 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/94/2015
Rady Gminy Iława
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik8.pdf

zał. nr 8

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama