reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

L.p.

Dopuszczalna masa całkowita

Rok produkcji

do 1992 r. włącznie

Rok produkcji

po 1992 r.

1

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

804,00 zł

720,00 zł

2

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1 344,00 zł

1 212,00 zł

3

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1 620,00 zł

1 464,00 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

L.p.

Dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

2 osie

3 osie

4 osie i więcej

nie mniej niż

mniej niż

zaw.pne.*

zaw.zw.**

zaw.pne.*

zaw.zw.**

zaw.pne.*

zaw.zw.**

1

12

15

1 884,00

2 016,00

1 764,00

1 884,00

1 656,00

1 764,00

2

15

23

2 148,00

2 244,00

2 016,00

2 148,00

1 884,00

2 016,00

3

23

29

2 388,00

2 508,00

2 244,00

2 388,00

2 148,00

2 244,00

4

29

2 880,00

3 096,00

2 676,00

2 880,00

2 556,00

2 772,00

* - zaw.pne.- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

** - zaw.zw. - oś jezdna (osie jezdne) z innym systemem zawieszenia

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

L.p.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa;

ciągnik balastowy + przyczepa

Rok produkcji

do 1992 r. włącznie

Rok produkcji

po 1992 r.

1

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1 884,00 zł

1 692,00 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

L.p.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa;

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

2 osie

3 osie i więcej

nie mniej niż

mniej niż

zaw.pne.*

zaw.zw.**

zaw.pne.*

zaw.zw.**

1

12

25

2 040,00

2 160,00

1 944,00

2 064,00

2

25

31

2 160,00

2 256,00

2 064,00

2 208,00

3

31

40

2 256,00

2 388,00

2 208,00

2 304,00

4

40

41

2 628,00

2 832,00

2 520,00

2 880,00

5

41

2 904,00

3 096,00

2 748,00

3 000,00

* - zaw.pne.- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

** - zaw.zw. - oś jezdna (osie jezdne) z innym systemem zawieszenia

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

L.p.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy

1 oś

2 osie

i więcej

1

od 7 ton do 10 ton włącznie

744,00 zł

624,00 zł

2

powyżej 10 ton i poniżej 12 ton

852,00 zł

744,00 zł

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

L.p.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

1 oś

2 osie

3 osie i więcej

nie mniej niż

mniej niż

zaw.pne.*

zaw.zw.**

zaw.pne.*

zaw.zw.**

zaw.pne.*

zaw.zw.**

1

12

25

1 068,00

1 164,00

1 008,00

1 104,00

948,00

1 032,00

2

25

33

1 260,00

1 356,00

1 128,00

1 188,00

1 020,00

1 128,00

3

33

38

1 656,00

1 884,00

1 416,00

1 656,00

1 260,00

1 416,00

4

38

2 064,00

2 388,00

1 728,00

2 064,00

1 416,00

1 728,00

* - zaw.pne.- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

** - zaw.zw. - oś jezdna (osie jezdne) z innym systemem zawieszenia

7) od autobusu:

L.p.

Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Rok produkcji

do 1992 r. włącznie

Rok produkcji

po 1992 r.

1

mniej niż 22

1 884,00 zł

1 692,00 zł

2

równa lub wyższa niż 22

2 388,00 zł

2 148,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/183/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek iw podatku od środków transportowych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Pianka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama