reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/131/2015 Rady Gminy Giżycko

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Giżycko na rok 2015, uchwalonym Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Giżycko na 2015 rok, poprzez:

1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) zmiany wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6) zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

7) zmiany planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

8) zmiany wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

2. Budżet Gminy Giżycko na rok 2015 po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem w wysokości 34.965.142,81 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 31.408.646,81 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 3.556.496,00 zł;

2) plan wydatków ogółem w wysokości 34.148.141,81 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 30.967.650,95 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.180.490,86 zł;

3) nadwyżka budżetu w wysokości 817.001,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów;

4) przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł;

5) rozchody budżetu w wysokości 2.317.001,00 zł; wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 256.785,56 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 256.785,56 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Miron Misztuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik8.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama