| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/118/15 Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr XV/104/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8) i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045 i poz. 1283) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/104/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadza się poniższe zmiany:

w §1. w ust.2 po dotychczasowej treści tego ustępu dodaje się punkt 4) w brzmieniu:

" 4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1m2 powierzchni."

§ 2. 1. Uchyla się § 4. Uchwały Nr XV/104/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości o treści: " Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nie wcześniej jednak, niż z dniem 1 stycznia 2016 r.".

2. § 4. Uchwały Nr XV/104/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości otrzymuje następującą treści: "Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Parzyszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »