| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr ORN.0007.83.2015 Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty miejscowej oraz w sprawie uchylenia uchwały w sprawie miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 17 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz.U. z 2014 r. poz. 849[2])) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIII/120/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2007 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 5 grudnia 2007 r. Nr 187, poz. 2386).

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XVIII/170/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2008 r. Nr 75, poz. 1441).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Karol Sobczak


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »