| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr ORN.0007.83.2015 Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty miejscowej oraz w sprawie uchylenia uchwały w sprawie miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 17 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz.U. z 2014 r. poz. 849[2])) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIII/120/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2007 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 5 grudnia 2007 r. Nr 187, poz. 2386).

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XVIII/170/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2008 r. Nr 75, poz. 1441).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Karol Sobczak


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »