| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI.103.2015 Rady Gminy Miłki

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Gminy w Miłkach wprowadza:

1) opłatę targową,

2) wysokość stawek opłaty targowej,

3) zasady ustalenia i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

4) pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie gminy Miłki w wysokości 10,00 zł.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. Na inkasentów opłaty targowej na terenie Gminy Miłki wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw:

1) Bielskie - Ramotowski Mirosław,

2) Czyprki - Dorbach Tomasz,

3) Danowo - Sawicki Czesław,

4) Jagodne Małe - Niziołek Jarosław,

5) Jagodne Wielkie - Kowal Anna,

6) Kleszczewo - Szydłowski Krzysztof Marek,

7) Konopki Małe - Trzciński Stefan,

8) Konopki Wielkie - Supiński Mariusz Piotr,

9) Konopki Nowe - Turski Piotr,

10) Lipińskie - Brodowski Henryk Józef,

11) Miłki - Dusyn Piotr Krzysztof,

12) Marcinowa Wola - Świdroń Marianna Krystyna,

13) Paprotki - Trynkiewicz Jolanta,

14) Rydzewo - Radomska Janina Maria,

15) Ruda - Baran Aneta,

16) Staświny - Marczuk Paweł,

17) Wyszowate - Nikonowicz Ewa oraz Rydzewskiego Andrzeja - pracownika Urzędu Gminy w Miłkach.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranej opłaty targowej.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XII.75.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobów jej poboru.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłki.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Gujda


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 774

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »