| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Kolno

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie stawek opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 849, zm. z 2015 r. poz. 528, 774 i 1777.) oraz art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 613, zm. z 2014 r. poz. 183.) Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,00 zł od jednej osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 2. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości Lutry i Bęsia.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przez okres dłuższy niż dobę w miejscowości i w celach o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Za pobór opłaty miejscowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % należnie zainkasowanej opłaty.

§ 5. Inkasenci opłaty miejscowej odprowadzają pobraną opłatę w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/125/2004 Rady Gminy w Kolnie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie: dziennej stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. /Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 186, poz. 2544/

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kolno


Krystyna Krasuska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »