reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/62/15 Rady Gminy Kalinowo

z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXVIII/170/09 Rady Gminy Kalinowo z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 , 1268 i 1418 ) zwaną dalej "Kartą Nauczyciela", rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922 oraz z 2015 r. poz. 868 )

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/170/09 Rady Gminy Kalinowo z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. załącznika nr 4 - regulamin dodatków za warunki pracy otrzymuje brzmienie: Dodatki za trudne warunki pracy przysługują nauczycielom w następującej wysokości:

1) prowadzącym zajęcia dydaktyczne w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy - 5% wynagrodzenia zasadniczego,

2) prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu znacznym i głębokim - 20% wynagrodzenia zasadniczego,

3) prowadzącym zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - 20% wynagrodzenia zasadniczego,

4) prowadzącym zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych - 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania,

5) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne i wychowawcze z uczniem upośledzonym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim - 7% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę lekcyjną,

6) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne i wychowawcze z uczniem upośledzonym w stopniu lekkim - 3% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę lekcyjną.

§ 5. załącznika nr 5 - regulamin sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu w miesiącu którego dotyczą.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 01 listopada 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Głębocki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama