reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/63/15 Rady Gminy Kalinowo

z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/07 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalinowo

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 z 2011 r. Nr 106, poz. 622 , Nr 112, poz. 654 , Nr 139, poz. 814 , Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979 z 2013 r. poz. 87 , 827 , 1191 , 1265 , 1317 i 1650 , z 2014 r. poz. 7 , 290 , 538 , 598 , 642 , 811 , 1146 , 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357 , 1045 , 1240 , 1418 , 1607 , 1629 i 1640 )

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalinowo stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/44/07 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 czerwca 2007 r. przyjmuje się następujące zmiany:

§ 13. 1. otrzymuje brzmienie:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej".

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wysokość stypendium na dany rok szkolny różnicuje się w zależności od dochodu członka rodziny ucznia, w sposób następujący:

1) dochód do 200 zł wynosi do 100% stypendium w pełnej wysokości, tj. 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

2) dochód od 201 zł do 400 zł wynosi do 75% stypendium w pełnej wysokości, tj. 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

3) dochód od 401 zł do kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynosi do 50% stypendium w pełnej wysokości, tj. 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.".

§ 2. W pozostałym zakresie postanowienia uchwały pozostają w mocy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 01 października 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Głębocki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama