reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/83/15 Rady Gminy Dywity

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Dywity uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa terminy, częstotliwość i tryb uiszczania na rzecz Gminy Dywity opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają na rzecz Gminy Dywity w okresach miesięcznych do dnia 15-tego każdego miesiąca.

§ 3. Opłatę, o której mowa w § 1 uiszcza się z góry bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy Gminy Dywity, gotówką w kasie Urzędu lub za pośrednictwem inkasentów.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVII/188/13 Rady Gminy Dywity z dnia 26 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity


Sabina Robak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama