reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/107/15 Rady Powiatu Iławskiego

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Budżet Powiatu Iławskiego na 2015 rok zmienia się w ten sposób, że:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 52.691,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi kwotę 100.794.595,-zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 87.618.814,-zł, dochody majątkowe w wysokości 13.175.781,-zł, zmiany dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 52.691,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie wydatków wynosi kwotę 104.704.849,-zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 85.013.738,-zł, wydatki majątkowe w wysokości 19.691.111,-zł, zmiany wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) deficyt budżetowy po dokonanych zmianach pozostaje w wysokości 3.910.254,-zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 889.577,-zł oraz kredytu bankowego w kwocie 3.020.677,-zł. Zestawienie przychodów w kwocie 6.951.995,-zł i rozchodów w kwocie 3.041.741,-zł budżetu Powiatu związanychz finansowaniem deficytu budżetowego zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

4) wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 18.834.974,-zł zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2015 w wysokości 11.972.190,-zł zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Michał Młotek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/107/15
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Budżet Powiatu Iławskiego po zmianach na 2015 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/107/15
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/107/15
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/107/15
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/107/15
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama