| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/59/15 Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości opłat od posiadania psów, zasad ustalania terminów płatności oraz sposobu jego poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 528 i poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) Rada Gminy w Pozezdrze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie Gminy Pozezdrze wprowadza się opłatę od posiadania psów.

2. Obowiązek opłaty ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

3. Ustala się roczną wysokość opłaty od posiadania psów w wysokości 10 zł.

§ 2. 1. Opłata za posiadanie psa płatna jest z góry, bez wezwania w terminie do 31 marca, a w przypadku nabycia psa po tym terminie w ciągu 14 dni od daty nabycia.

2. Obowiązek opłaty wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku uiszczania opłaty.

§ 3. 1. Ustala się 50 % stawkę opłaty ustalonej w § 1 od jednego psa nabytego po dniu 30 czerwca roku kalendarzowego.

2. Ustala się 50 % stawki opłaty ustalonej w § 1 od jednego psa od osób, dla których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta.

§ 4. 1. Od opłaty zwalnia się:

1) posiadanie psów wziętych ze schroniska dla bezdomnych zwierząt z którym Gmina ma podpisaną umowę,

2) posiadanie psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty,

3) posiadanie psów chirurgicznie wysterylizowanych lub wykastrowanych, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty,

4) posiadanie psów do 8-go miesiąca życia.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

2. Inkaso opłaty od posiadania psów powierza się sołtysowi z danego sołectwa oraz zarządcom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 50 % zainkasowanej kwoty.

4. Rozliczenia z zainkasowanych kwot po potrąceniu należnego wynagrodzenia należy dokonywać w terminie do dnia 30 każdego miesiąca.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Ginkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »