reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2015 r


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr IV/2/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 06 marca 2015 r, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 21/2015 z dnia 31 marca 2015 r, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 39/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 43/2015 z dnia 08 maja 2015 r., Uchwałą Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 maja 2015 r., Uchwałą Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2015 r. Uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 80/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 82/2015 z dnia 04 września 2015 r, Uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 101/2015 z dnia 23 października 2015 r, wprowadza się następujące zmiany:
1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości: 39 554 415,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:
a) dochody bieżące w wysokości: 34 424 051,30 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości: 5 130 364,68 zł.
2.
1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 38 526 415,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości: 31 668 523,98 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości : 6 857 892,00 zł.
2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki inwestycyjne w 2015 r. w wysokości: 6 805 762,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały.
3) Paragraf 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości: 76 752,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4) Paragraf 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:
Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5, do niniejszej uchwały.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6, do niniejszej uchwały.
5) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1 028 000,00 zł z przeznaczeniem na:planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 028 000,00 zł.
6) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
Przychody budżetu w wysokości : 0 zł, rozchody w wysokości : 1 028 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.
7) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Gawliński
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/79/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.doc

Zalacznik nr 1 do Uchwaly Nr IX 79 2015
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/79/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2.doc

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Nr IX 79 2015
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/79/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3.xls

Zalacznik nr 3 do Uchwaly Nr IX 79 2015
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/79/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik4.xls

Zalacznik nr 4 do Uchwaly Nr IX 79 2015
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IX/79/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik5.xls

Zalacznik nr 5 do Uchwaly Nr IX 79 2015
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IX/79/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik6.xls

Zalacznik nr 6 do Uchwaly Nr IX 79 2015
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IX/79/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik7.xls

Zalacznik nr 7 do Uchwaly Nr IX 79 2015
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IX/79/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik8.xls

Zalacznik nr 8 do Uchwaly Nr IX 79 2015
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama