reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Mikołajki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit. a pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. (M.P.2015. poz. 735) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala co następuje:
§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:
1) przy sprzedaży detalicznej z samochodu, platformy, przyczepy itp. artykułów spożywczych i przemysłowych w wysokości - 8,00 zł
2) przy sprzedaży z wozu konnego artykułów, o których mowa w pkt. 1 - 6,24 zł
3) przy sprzedaży obwoźnej z ręki, z wózka ręcznego, roweru, koszyka, skrzynki, wiadra oraz torby przez indywidualnych producentów sprzedających wyroby z gospodarstwa rolnego, w tym też zebrane runo leśne - 5,00 zł
4) przy sprzedaży ze stoiska handlowego - 6,00 zł
5) przy sprzedaży ze stoiska handlowego wyrobów jubilerskich - 17,00 zł
6) przy sprzedaży z wiat handlowych:
- ze stoiska zadaszonego dużego - 15,30 zł
- ze stoiska zadaszonego małego - 12,48 zł
7) za inne formy sprzedaży - 6,14 zł
8) wysokość opłat za handel z zadaszonych stoisk wybudowanych przez miasto ulega obniżeniu w okresie od 1 października do 1 maja o 50 %.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkaso.
2. Na inkasenta opłaty targowej zobowiązanego do jej poboru, wyznacza się osobę której powierzono utrzymanie porządku na targowisku miejskim w Mikołajkach.
3. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 25% pobranej opłaty.
4. Inkasent obowiązany jest do wpłacenia całości zebranej opłaty targowej każdorazowo przed pobraniem kolejnej partii druków opłaty targowej.
5. Wypłata wynagrodzenia z tytułu wykonanych czynności inkasent nastąpi do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca na podstawie rozliczenia pobranej opłaty targowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołajki.
§ 4. Traci moc uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Mikołajki (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 grudnia 2014r. poz. 4127).
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Gawliński
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama