reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2015. poz. 1515 / w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm. / oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. (M.P.2015 poz. 735 ) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 811 zł.
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 353 zł.
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 624 zł.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą rocznie:
Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/ Stawki podatku od środków transportowych
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna / osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 13 1931 1979
13 14 1979 2057
14 15 2057 2132
15 2132 2211
Trzy osie
12 17 2132 2211
17 19 2211 2284
19 21 2284 2361
21 23 2361 2438
23 25 2438 2515
25 2515 2592
Cztery osie i więcej
12 25 2438 2515
25 27 2592 2666
27 29 2666 2741
29 31 2741 2993
31 2894 3100
3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą, stawka podatku od środków transportowych wynosi rocznie:
- o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1895 zł.
4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa / w tonach/ Stawka podatku od środków transportowych
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna / osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 2211 2284
18 25 2284 2361
25 31 2361 2396
31 2396 2396
Trzy osie i więcej
12 40 2438 2522
40 2592 3100
5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą:
- od 7 ton i poniżej 9 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawka podatku wynosi rocznie: 344 zł.
- od 9 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawka podatku wynosi rocznie: 366zł.
6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą rocznie:
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa/naczepa/ + pojazd silnikowy / w tonach/ Stawka podatku od środków transportowych
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna / osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 18 389 397
18 25 370 466
25 466 815
Dwie osie
12 28 428 763
28 33 888 1233
33 38 1186 1874
38 1668 2371
Trzy osie i więcej
12 38 982 1369
3 1369 1855
7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc siedzących , stawki podatku wynoszą rocznie:
- mniej niż 22 miejsca - 1722 zł.
- równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1903 zł.
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej , oddanych na taką działalność jednostkom lub osobom trzecim.
§ 3. Z dniem 31.12.2015r. traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr II/9/2014 z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 grudnia 2014 poz. 4125 ).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołajki.
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2016r.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Gawliński
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama