reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat od posiadanych psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 / oraz art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm. / oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. / M. P. 2015, poz. 735 / Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Mikołajki opłatę od posiadanych psów.
2. Stawkę roczną opłaty od posiadanych psów ustala się w wysokości 38,00 zł. od jednego psa.
§ 2. 1. Opłatę, o której mowa w § 1 posiadacz psa jest zobowiązany uiścić z góry bez wezwania w terminie do 31 marca danego roku. Jeżeli obowiązek uiszczenia tej opłaty powstał po tym terminie opłata jest płatna w ciągu 14 dni od daty nabycia psa. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku, wysokość opłaty, ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek uiszczenia opłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§ 3. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach lub w kasie tut. Urzędu.
§ 4. Z dniem 31.12.2015r. traci moc Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki opłat od posiadanych psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 grudnia 2014r . poz. 4126 ).
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Gawliński
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama