| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/109/2015 Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2015 r, poz.1515) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz.885, z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2015 rok uchwalonym Uchwałą
nr IV/2/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2015 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2015 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - 92.835.977,69 zł z tego: dochody bieżące - 86.989.409,69 zł dochody majątkowe - 5.846.568,00 zł. Plan wydatków budżetowych - 92.083.149,69 zł, z tego: wydatki bieżące - 83.262.516,69 zł wydatki majątkowe - 8.820.633,00 zł.

2. Planowana nadwyżka budżetu miasta wynosi 752.828 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

3. Przychody budżetu w wysokości 3.937.274 zł, rozchody w wysokości 4.690.102 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku


Ryszard Błoszko


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/109/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 19 listopada 2015 r.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa klasyfikacji budżetowej

D o c h o d y

Plan przed zmianą

zmniejszenie

zwiększenie

Plan po zmianie

926

Kultura fizyczna

2 380 205,00

48 000,00

2 428 205,00

92601

Obiekty sportowe

2 309 605,00

48 000,00

2 357 605,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 810 000,00

48 000,00

1 858 000,00

Dochody ogółem:

92 787 977,69

48 000,00

92 835 977,69

w tym: dochody bieżące

86 941 409,69

48 000,00

86 989 409,69

dochody majątkowe

5 846 568,00

5 846 568,00

dz.

Rozdz.

Grupa §

Nazwa klasyfikacji budżetowej

W y d a t k i

Plan przed zmianą

zmniejszenie

zwiększenie

Plan po zmianie

926

Kultura fizyczna

5 512 503,00

50 000,00

98 000,00

5 560 503,00

92601

Obiekty sportowe

4 023 274,00

50 000,00

98 000,00

4 071 274,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

2 127 076,00

98 000,00

2 225 076,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 782 185,00

50 000,00

1 732 185,00

Wydatki ogółem:

92 035 149,69

50 000,00

98 000,00

92 083 149,69

Wydatki bieżące, w tym:

83 214 516,69

50 000,00

98 000,00

83 262 516,69

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

33 550 353,36

50 000,00

33 500 353,36

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

22 169 038,33

98 000,00

22 267 038,33

- wydatki na dotacje na zadania bieżące

8 111 087,00

8 111 087,00

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 140 767,00

15 140 767,00

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.

3 043 271,00

3 043 271,00

- wydatki na obsługę długu

1 200 000,00

1 200 000,00

Wydatki majątkowe, w tym:

8 820 633,00

8 820 633,00

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

5 124 214,00

5 124 214,00

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy fiansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.

1 816 552,00

1 816 552,00

- dotacje majątkowe

1 879 867,00

1 879 867,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »