| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Wilczęta

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 i art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) i art 18 ust.2 pkt15 ,art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 lub w § 3.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 6,00 zł.

§ 3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i dobierane w sposób nieselektywny, w wysokości 10,00 zł.

§ 4. Postanawia się, że na terenie Gminy Wilczęta będą odbierane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 5. Ustala się następujące stawki opłaty od pojemnika za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

1) Opłata za odpady zbierane w sposób selektywny, od pojemnika:

a) 110 litrów - 23,00 brutto,

b) 120 litrów - 24,00 brutto,

c) 240 litrów - 37,00 brutto,

d) 360 litrów - 55,00 brutto,

e) 1100 litrów - 105,00 brutto,

f) 2500 litrów - 215,00 brutto,

g) 5000 litrów - 410,00 brutto,

h) 7000 litrów - 567,00 brutto,

2) Opłata za odpady zbierane w sposób nieselektywny, od pojemnika:

a) 110 litrów - 27,00 brutto,

b) 120 litrów - 28,00 brutto,

c) 240 litrów - 44,00 brutto,

d) 360 litrów - 66,00 brutto,

e) 1100 litrów - 140,00 brutto,

f) 2500 litrów - 237,00 brutto,

g) 5000 litrów - 484,00 brutto,

h) 7000 litrów - 677,00 brutto.

§ 6. Opłata z gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilczęta powstających, na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn pojemników oraz stawki opłaty określonej w niniejszej uchwale.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczęta.

§ 8. Traci moc uchwała NR V/31/15 Rady Gminy Wilczęta z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania tej opłaty oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ( Dz. Urz. Woj.War-Maz.2015.1052).

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Wilczęta


Krystyna Kaczyńska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »