| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/77/66/2015 Rady Gminy Płośnica

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), Rada Gminy Płośnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr III/9/2014 Rady Gminy Płośnica z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płośnica na 2015 rok poprzez:

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 125 673,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;

b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 74 327,00 zł. oraz dokonanie zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2;

c) zmiany w załączniku Nr 3 - zadania inwestycyjne w 2015 roku;

d) zmiany w załączniku Nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku;

e) zmiany w załączniku nr 6 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

f) zmiany w załączniku Nr 7 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 20 775 012,00 zł.

z tego: dochody bieżące - 18 222 497,77 zł.

dochody majątkowe - 2 552 514,23 zł.

Wydatki budżetowe - 21 546 223,84 zł.

z tego: wydatki bieżące - 16 877 721,23 zł.

wydatki majątkowe - 4 668 502,61 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 771 211,84 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki w kwocie 200 000,00 zł.,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 571 211,84 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 498 220,84 zł., rozchody w wysokości 727 009,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie:

1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 727 009,00 zł.

§ 3. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200 000,00 zł.,

2) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Makowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/77/66/2015
Rady Gminy Płośnica
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/77/66/2015
Rady Gminy Płośnica
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/77/66/2015
Rady Gminy Płośnica
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.xlsx

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/77/66/2015
Rady Gminy Płośnica
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/77/66/2015
Rady Gminy Płośnica
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/77/66/2015
Rady Gminy Płośnica
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik7.xlsx

Załącznik Nr 7

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »