reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/114/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr II/15/2014 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2015 r. ze zmianami

Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stronie dochodów: Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 9.900 zł. Plan dochodów po zmianie - 40.889.201,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące - 34.239.311,98 zł, dochody majątkowe - 6.649.890 zł.

2. Po stronie wydatków: Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 9.900 zł. Plan wydatków po zmianie - 39.999.323,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 2.000 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.228.110,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Plan dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące - 30.776.581,98 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.487.564,39 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 7.909.714,61 zł,

c) dotacje na zadania bieżące - 385.257,98 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.868.970 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu - 447.100 zł,

f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym - 11.058 zł,

g) wydatki na obsługę długu powiat - 666.917 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.222.742 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2015 r. w wysokości 8.619.742 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 603.000 zł.

7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 447.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Kazimierz Wiśniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/114/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/114/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015 r.


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIV/114/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2015 r.


Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XIV/114/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik3b.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/114/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/114/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w
2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/114/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/114/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama