| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/71/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774 z póź. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.(Monitor Polski z 2015 r. ,poz. 735) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje: ,

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie/zł/:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 577,50

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 945

c) powyżej 9 ton a mniej niż 12 ton- 1260

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 13 ton - 1050

- nie mniej niż 13 ton a mniej niż 14 ton - 1100

- nie mniej niż 14 ton a mniej niż 15 ton - 1150

- nie mniej niż 15 ton - 1200;

b) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami osi jezdnych:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż13 ton - 1150

- nie mniej niż 13 ton a mniej niż 14 ton - 1200

- nie mniej niż 14 ton a mniej niż 15 ton - 1250

- nie mniej niż 15 ton - 1306,34;

c) liczba osi 3 i dopuszczalna masa całkowita z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 17 ton - 1250

- nie mniej niż 17 ton a mniej niż 19 ton - 1300

- nie mniej niż 19 ton a mniej niż 21 ton - 1350

- nie mniej niż 21 ton a mniej niż 23 tony - 1400

- nie mniej niż 23 tony a mniej niż 25 ton - 1450

- nie mniej niż 25 ton - 1500;

d) liczba osi 3 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jezdnych:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 17 ton - 1350

- nie mniej niż 17 ton a mniej niż 19 ton - 1400

- nie mniej niż 19 ton a mniej niż 21 ton - 1450

- nie mniej niż21 ton a mniej niż 23 tony - 1500

- nie mniej niż 23 tony a mniej niż 25 ton - 1644,95

- nie mniej niż 25 ton - 1644,95;

e) liczba osi 4 i więcej i dopuszczalna masa całkowita w tonach z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton - 1550

- nie mniej niż 25 ton a mniej niż 27 ton - 1600

- nie mniej niż 27 ton a mniej niż 29 ton - 1650

- nie mniej niż 29 ton a mniej niż 31 ton - 1725,68

- nie mniej niż 31 ton - 1750;

f) liczba osi 4 i więcej i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jednych:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton - 1650

- nie mniej niż 25 ton a mniej niż 27 ton - 1750

- nie mniej niż 27 ton a mniej niż 29 ton - 1850

- nie mniej niż 29 ton a mniej niż 31 ton - 2559,60

- nie mniej niż 31 ton - 2559,60

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3, 5 tony i poniżej 12 ton - 1000 zł.

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) pojazdów o liczbie 2 osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton - 1250

- nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton - 1350

- nie mniej niż 25 ton a mniej niż 31 ton - 1450

- nie mniej niż 31 ton - 1550;

b) pojazdów o licznie 2 osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton - 1350

- nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton - 1450

- nie mniej niż 25 ton a mniej niż 31 ton - 1550

- nie mniej niż 31 ton - 2022,13

c) pojazdów o liczbie 3 i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 40 ton - 1650

- nie mniej niż 40 ton - 1798;

d) pojazdów o liczbie 3 i więcej osi jezdnych i innym systemie zawieszenia:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 40 ton - 1800

- nie mniej niż 40 ton - 2659,61.

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą określoną w tonach z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton a poniżej 12 ton - 500 zł.

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) posiadających 1 oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton - 220

- nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton - 270

- nie mniej niż 25 ton - 370;

b) posiadających 1 oś jezdną z innym systemem zawieszenia:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton - 270

- nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton - 333,83

- nie mniej niż 25 ton - 585,70;

c) posiadających 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 28 ton - 220

- nie mniej niż 28 ton a mniej niż 33 tony - 639,92

- nie mniej niż 33 tony a mniej niż 38 ton - 886,96

- nie mniej niż 38 ton - 1199,08;

d) posiadających 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 28 ton - 323

- nie mniej niż 28 ton a mniej niż 33 tony - 886,96

- nie mniej niż 33 tony a mniej niż 38 ton - 1347,30

- nie mniej niż 38 ton - 1773,90;

e) posiadających 3 i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton -706,21

- nie mniej niż 38 ton - 983,35;

f) posiadających 3 i więcej osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton - 983,35

- nie mniej niż 38 ton - 1336,46.

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1000 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1700 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody wykorzystywane dla celów ochrony przeciwpożarowej oraz samochody wykorzystywane do przewozu osób niepełnosprawnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4. Tracą moc poprzednie uchwały w tym zakresie

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Alina Mańkut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »