| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/95/15 Rady Gminy Piecki

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwalnia się z podatku autobusy wykorzystywane do celów, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LIV/244/14 Rady Gminy Piecki z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XI/85/15 Rady Gminy Piecki z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący


Tomasz Jasinowicz


Załącznik do Uchwały Nr XIII/95/15
Rady Gminy Piecki
z dnia 16 grudnia 2015 r.

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 420,00 zł

b) pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie - 700,00 zł

c) pow. 9 ton, a mniej niż 12 ton - 950,00 zł.

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

inny system

zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

180,00

210,00

13

14

250,00

600,00

14

15

600,00

800,00

15

800,00

1.800,00

Trzy osie

12

17

210,00

350,00

17

19

350,00

750,00

19

21

750,00

900,00

21

23

900,00

1.400,00

23

25

1.400,00

2.100,00

25

1.400,00

2.100,00

Cztery osie i więcej

12

25

900,00

900,00

25

27

900,00

1.500,00

27

29

1.500,00

2.200,00

29

31

2.200,00

3.100,00

31

2.200,00

3.100,00

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony - 420,00 zł

b) pow. 5,5 tony do 9 ton - 700,00 zł

c) pow. 9 ton, a mniej niż 12 ton - 950,00 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

inny system

zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

100,00

100,00

18

25

400,00

700,00

25

31

800,00

1.200,00

31

1.900,00

2.300,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.700,00

2.200,00

40

2.200,00

3.100,00

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawka podatku wynosi 300,00 zł.

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

inny system

zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

100,00

100,00

18

25

350,00

500,00

25

500,00

800,00

Dwie osie

12

28

350,00

500,00

28

33

950,00

1.200,00

33

38

1.200,00

1.800,00

38

1.550,00

2.250,00

Trzy osie i więcej

12

38

950,00

1.250,00

38

1.250,00

1.650,00

7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniej niż 22 miejsc - 500,00 zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc - 1.400,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iMoto portal zmotoryzowanych

iMoto to nowe rozwiązanie w sferze internetowej, które łączy w sobie szereg funkcji przydatnych dla właścicieli samochodów i motocykli.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »