| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Gminy Wydminy

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wydminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.915.235,69 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 22.563.572,13 zł
dochody majątkowe w wysokości 1.351.663,56 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.113.495,45 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 22.233.910,05 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1.879.585,40 zł.

2. Wydatki inwestycyjne do realizacji w 2015 roku w wysokości 1.677.585,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 198.259,76 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów i pożyczek w kwocie 98.259,76 zł

2) wolnych środków w kwocie 100.000,00 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 1.061.805,00 zł, rozchody w wysokości 863.545,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 98.259,76 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 863.545,24 zł.

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Grażyna Plato


Załącznik do Uchwały Nr XIV/94/2015
Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »