| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 5 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku, powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

Na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 735) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Czas trwania kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego ustala się na okres od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r.

2. Roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej określa niniejsze rozporządzenie.

3. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

§ 2. 1. Powołuje się Wojewódzką Komisję Lekarską w Olsztynie z siedzibą w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Wojewódzka Komisja Lekarska działa na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Powołuje się Powiatowe Komisje Lekarskie w: Bartoszycach, Braniewie, Działdowie, Nr 1 w Elblągu, Nr 2 w Elblągu, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim, Olecku, Nr 1 w Olsztynie, Nr 2 w Olsztynie, Ostródzie, Piszu, Szczytnie i Węgorzewie.

3. Siedzibami komisji powiatowych są starostwa powiatowe, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust.5.

4. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Elblągu jest Urząd Miejski w Elblągu.

5. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Olsztynie jest Urząd Miasta Olsztyna.

§ 3. Powiatowe komisje lekarskie działają na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania starostw powiatowych, z zastrzeżeniem § 4 i § 5.

§ 4. 1. Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Elblągu obejmuje:

1) miasta: Młynary, Pasłęk, Tolkmicko;

2) gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Rychliki.

2. Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Elblągu obejmuje miasto Elbląg.

§ 5. 1. Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Olsztynie obejmuje:

1) miasta: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany, Olsztynek;

2) gminy: Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Kolno, Purda, Stawiguda, Świątki.

2. Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Olsztynie obejmuje miasto Olsztyn.

§ 6. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 1997 roku;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1995 - 1996, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4) kobiety urodzone w latach 1992-1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

6) osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

§ 7. Kto nie wykonuje obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karom przewidzianym w art. 32 ust. 10 oraz art. 224 ustawy.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Artur Chojecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »