| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/73/15 Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, oraz z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz.1045, poz. 1283, poz. 1777 ), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Na terenie gminy obowiązują następujące stawki podatku od środków transportowych na 2016r

1. od samochodu ciężarowego o masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton - 288,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton - 626,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 758,00 zł

2. od samochodu ciężarowego o masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

190,00

198,00

13

14

198,00

540,00

14

15

540,00

766,00

15

766,00

1 726,00

Trzy osie

12

17

198,00

324,00

17

19

342,00

698,00

19

21

698,00

902,00

21

23

902,00

1 396,00

23

25

1 396,00

2 172,00

25

2 172,00

2 280,00

Cztery osie i więcej

12

25

904,00

928,00

25

27

928,00

1 450,00

27

29

1 450,00

2 298,00

29

31

2 298,00

3 096,00

31

2 298,00

3 096,00

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 700,00 zł

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawki podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za

równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

56,00

62,00

18

25

368,00

670,00

25

31

778,00

1 278,00

31

1 962,00

2 390,00

Trzy osie i więcej

12

40

1 734,00

2 390,00

40

2 390,00

3 096,00

5. od przyczep i naczep, których łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1 146,00 zł

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa + pojazd silnikowy

Stawki podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za

równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

44,00

54,00

18

25

252,00

448,00

25

448,00

782,00

Dwie osie

12

28

296,00

412,00

28

33

852,00

1 186,00

33

38

1 186,00

1 794,00

38

1 602,00

2 358,00

Trzy osie i więcej

12

38

940,00

1 372,00

38

1 308,00

1 762,00

7. od autobusu , w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 912,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1 150,00 zł

§ 2. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Nr XII/62/15 z dnia 30 listopada 2015r w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Ginkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mira Michalska

Doradca

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »