| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/75/15 Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zarządzenia poboru w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 i 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, M. P. z 2014 r. poz. 718 i poz. 895) oraz art. 9, art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613; poz. 699, poz. 978) Rada Gminy Pozezdrze uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Pozezdrze.

§ 2. Ustala się dzienna stawkę opłaty targowej w wysokości:

1. przy sprzedaży ze stanowiska - 30,00 zł

2. przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy - 20,00 zł,

3. przy sprzedaży z ziemi:

a) za sprzedaż kwiatów - 30,00 zł;

b) za sprzedaż zniczy, wkładów do zniczy, świec, lampionów - 20,00 zł;

c) za sprzedaż choinek naturalnych oraz sztucznych - 50,00 zł;

4. inne formy sprzedaży - 20,00 zł.

§ 3. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.

2. Na inkasenta "opłaty" wyznacza się sołtysów w sołectwach, w których prowadzony jest handel.

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się w wysokości 30 % zainkasowanej kwoty.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XII/63/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 30 listopada 2015 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Ginkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »