| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVi/96/2015 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/86/2015 Rady Gminy Grunwald z dnia 06 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/86/2015 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 06 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. poprzez dodanie w § 1 pkt 2 lit. d w brzmieniu:

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 - 3,00 zł,

2. zmienia się w § 1 pkt 2 lit. b) brzmienie z:

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,58 zł na brzmienie:

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,58 zł.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Bala

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »