reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy Budry

z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa i zmniejsza się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi: 12.718.164,86 zł z tego: dochody bieżące 9.323.254,18 zł dochody majątkowe 3.394.910,68 zł.

§ 2. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi: 12.584.595,89 zł z tego: wydatki bieżące 8.901.188,21 zł wydatki majątkowe 3.683.407,68 zł.

§ 3. Ustala się nowe brzmienie załącznika "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się nowe brzmienie załącznika "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 133.568,97 zł i przeznacza się ją na:

- spłatę raty pożyczki w kwocie 133.568,97 zł. Przychody w kwocie 398.431,03 zł przeznacza się na:

- spłatę raty pożyczki w kwocie 188.431,03 zł,

- spłatę raty kredytu w kwocie 210.000,00 zł Rozchody w kwocie 532.000,00 zł, w tym:

- spłata raty kredytu w kwocie 210.000,00 zł,

- spłata raty pożyczki w kwocie 322.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Budry


Waldemar Franciszek Dworzecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/70/2015
Rady Gminy Budry
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/70/2015
Rady Gminy Budry
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/70/2015
Rady Gminy Budry
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/70/2015
Rady Gminy Budry
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama