reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/121/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1515, poz. 1890), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz.1045) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy zawierające dane podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do poboru podatków:

1) DN-1 deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2) IN-1 informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

3) ZN-1/A dane o nieruchomości stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,

4) ZN-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości stanowiący załącznik nr 4 do uchwały,

5) DR-1 deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 5 do uchwały,

6) IR-1 informacji o gruntach stanowiący załącznik nr 6 do uchwały,

7) ZR-1/A dane o nieruchomościach rolnych stanowiący załącznik nr 7 do uchwały,

8) ZR-1/B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym stanowiący załącznik nr 8 do uchwały,

9) DL-1 deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 9 do uchwały,

10) IL-1 informacji o lasach stanowiący załącznik nr 10 do uchwały,

11) ZL-1/A dane o nieruchomościach leśnych stanowiący załącznik nr 11 do uchwały,

12) ZL-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym stanowiący załącznik nr 12 do uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały:

- Nr BR.0007.107.2011.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 lutego 2012 roku poz. 654),

- Nr XVI/113/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Kędzierski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia nastepujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Majczak-Górecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama