reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/123/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890 ) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit.a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz.1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie miasta Lidzbark Warmiński.

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej :

1) za sprzedaż ze stoiska :

a) artykułów spożywczych, rolnych i leśnych - 2,00 zł,

b) artykułów przemysłowych i mieszanych - 2,50 zł,

2) za sprzedaż z ręki, kosza, wiadra, skrzynki:

a) artykułów spożywczych, rolnych i leśnych - 2,00 zł,

b) artykułów przemysłowych i mieszanych - 2,50 zł,

3) za sprzedaż z samochodu osobowego - 17,00 zł,

4) za sprzedaż z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton - 26,00 zł,

5) za sprzedaż z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton - 30,00 zł,

6) za sprzedaż z pojazdu zaprzęgowego - 17,00 zł,

7) sprzedaż inna niż wymieniona w pkt 1-6 - 33,00 zł.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonania sprzedaży na targowisku.

3. Inkasent kwotę pobranej opłaty targowej wpłacać będzie na konto Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim w każdy ostatni roboczy dzień tygodnia.

4. Inkasentem uprawnionym do poboru opłaty targowej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim.

5. Wysokość inkasa ustala się w wysokości 5 % pobranej opłaty targowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr OR.BR.0007.97.2012.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 31 października 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r. poz. 3109) oraz Uchwała Nr XVI/115/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Kędzierski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Tchórzewski

Kierownik działu audytów SmartConsulting

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama